Kognitiv terapi til benhandling af fobi

Sundhedsstyrelsen anbefaler kognitiv terapi til behandling af fobi og en lang række andre lidelser. Det gør Sundhedsstyrelsen, da det har en videnskabeligt bevist positiv virkning. Flere undersøgelser viser en korttidseffekt på over 90%, og andre studier viser at fobikere beskriver en positiv langtidseffekt i over 80% af tilfældene. Den kognitive terapi behandling har især vist sig virksom ved specifikke dyrefobier.

Selvom fobi for slanger og edderkopper er de mest kendte specifikke dyrefobier, så findes der en lang række andre knap så kendte og udbredte dyrefobier. Der er ingen sammenhæng mellem hvor udbredt en fobi er, og hvor invaliderende den er for den enkelte fobiker. Fobier skyldes ofte oplevelser og kultur, så det er helt naturligt, at nogle fobier opstår oftere end andre.

Heldigvis kan kongnitiv terapi bruges til benhandling af fobi også specifikke dyrefobier behandles hurtigt og virkningsfuldt med en kognitiv behandling.

Det sagde Carsten Lorenzen, 46, fra Roskilde om sin fobibehandling hos os

Efter et forløb hos fobibehandling.dk kan jeg nu sidde udenfor om sommeren uden at kigge, og være bange for, hvepse. Teamet bag er helt fantastiske og tager hele forløbet i et roligt og trygt tempo, så man har sig selv med hele vejen. Kæmpe anbefaling herfra

Det sagde Nora 16 år, Roskilde om sin fobibehandling

Før jeg gik ind til behandlingen havde jeg en frygt for edderkopper, der var så voldsom, at det påvirkende mig hvert dag. Det var en frygt, der sad i mig ligemeget om der var en edderkop eller ej, og det resulterede i grædeanfald og en paranoid følelse i kroppen.

Nu efter behandlingen har jeg ikke en impulsiv skrækfornemmelse, når jeg støder på en edderkop, men jeg er dog ikke nået dertil, hvor jeg vil holde en eller opsøge dem. Behandlingen har virket tilstrækkeligt meget til, at det ikke påvirker mig hvert dag, og derfor vil jeg gerne anbefale behandlingen.

Hvad er en kognitiv terapi behandling?

Når kongnitiv terapi bruges til benhandling af fobi, går det ud på at skabe nye tankemønstre. Det er målet, at fobikeren ved at ændre sine tankemønstre om sig selv også kan ændre sin adfærd over for sin fobi. Derved får fobikeren redskaber og en øget selvindsigt, og de bliver i stand til at imødegå disse udfordringer med større selvsikkerhed. Ved hjælp af kognitive refleksioner får fobikeren en række værktøjer, der gør ham i stand til i højere grad at tage styring over sine handlinger, sin egen rolle og sin selvopfattelse.

Hvordan virker en kognitiv behandling

Kognitiv behandling bruges ofte til at behandle stress, angst, OCD, præstationsangst og fobi, men kan også bruges i andre sammenhænge. Essentielt for at forstå de kognitive processer er forståelsen af, at den menneskelige hjerne ikke kan bearbejde alle de indtryk, som den møder. Den menneskelige hjerne er derfor nødt til at filtrere den indkommende information. Nogle oplevelser bliver lagret, mens andre bliver kategoriseret som mindre vigtige og hurtigt glemt.

Den individuelle hjerne

Det er meget individuelt, hvad hjernen lagrer, og valget bygger på, hvad hjernen allerede har erfaret. Det er derfor, at mennesker opfatter situationer helt forskelligt. Hvad der er vigtigt for den ene part, er ofte irrelevant for den anden. Mens nogle kan hænge fast i en enkeltstående konfrontation med chefen, med ægtemagen eller med kæresten, er der andre, der slet ikke opdager, at den anden part opfattede situationen som en konfrontation. Du kan typisk ikke ændre på din omverden, men du kan ændre på, hvordan du opfatter din omverden. For din fobi betyder det, at hvis ikke du bliver bevidst om at ændre dine tankemønstre og handlinger, så vil du blive ved med at bekræfte din hjerne i, at den skal frygte dit fobi-dyr selvom du rationelt ved at det ikke er farligt.

Kræver ofte kun få behandlinger

Kognitiv terapi er typisk en korttidsterapiform, og det behøver ikke tage årevis at ændre på fobikerens tankemønstre. Kognitiv terapi kræver at fobikeren er motiveret og villig til kontinuerligt at arbejde med at forhindre tankemønstrene i at falde tilbage i gamle vaner. I forbindelse med behandlingen af en specifik fobi kan det typisk klares hurtigt. Fobikeren vil efter kun få behandlinger opleve, at fobien aftager i en sådan grad, at denne selv vil kunne bruge de tillærte værktøjer til med tiden at få bekæmpet den fuldstændig. Alle undersøgelser viser, at den kognitive terapi giver rigtig gode resultater.

Vi har udviklet en kognitiv behandling

Derfor har vi med udgangspunkt i kognitiv terapi udviklet et unikt fobibehandlingsforløb. Du er i centrum, og vi giver dig de nødvendige redskaber til, at du kan tage kontrol over din fobi. Derudover giver vi dig nye positive oplevelser med dit fobi-dyr og støtter dig løbende i din fremtidige udvikling.

Se mere om vores behandlingstilbud her

Scroll to Top