HVAD ER EN FOBI?

Fobier er dybt forankrede frygte, som påvirker os på måder, der ofte er ude af proportion med virkeligheden. Vores hjerne har udviklet sig gennem tusinder af år og bærer stadig spor af de farer, vores forfædre stod overfor. Hvis din frygt for højder, sociale situationer eller edderkopper begrænser dit liv, kan det være en fobi. Cirka hver tiende dansker lever med en form for fobi. Men der er håb – med hjælp fra eksperter kan du lære at håndtere din frygt eller endda overvinde den fuldstændigt. Læs videre for at forstå, hvad en forbi er, hvordan fobier påvirker os, og hvordan vi kan overvinde dem med moderne terapimetoder.

Indholdsfortegnelse

Du har sikkert hørt om araknofobi, men hvad er en fobi?

Hvad er en fobi? Alle mennesker er bange for noget, og i mange tilfælde giver det god mening at udvise respekt og agtpågivenhed over for potentielle farer. Den menneskelige hjerne blev udviklet for mange tusind år siden, i en tid hvor vi var flokdyr, der levede i huler og jagede på savannen. Måske af den grund har vi en indlejret respekt eller decideret frygt for de farer, som vi stødte på, dengang. Eksempelvis kunne blot en lille skramme udvikle sig til en betændelsestilstand. I en tid, hvor man ikke kunne behandle en sådan, kunne den udvikle sig dødeligt. Også giften fra dyr som slanger og edderkopper kunne være fatal i en tid uden behandling, og derfor indlejrede der sig en naturlig frygt for farer i menneskets hjerne dengang. En frygt som vi alle lever med i større eller mindre grad i dag. Også selv om et slangebid i dag kan behandles, og et sår let kan renses

Den overdrevne irrationelle frygt er en fobi

Hvis den frygt, som du udviser over for eksempelvis højder, socialt samvær eller edderkopper, er ude af proportioner med virkeligheden, eller hvis den har en indskrænkende effekt på dit liv, så lider du af en fobi. Det er så udbredt, at ca. hver tiende dansker lider af en fobi. At lide af en fobi er bestemt ikke noget at skamme sig over, og bedst af alt så er det til at behandle. Du kan i de fleste tilfælde med blot nogle få besøg hos en fobi-ekspert få nogle redskaber, der gør dig i stand til at håndtere mødet med det, der skræmmer dig, eller du kan blive helt kureret. Her kan du se Mikkel forklar det i Tv2.

Fobier kan influere forskelligt på din hverdag. Nogle gange er det kun en udfordring, når du skal på ferie, men i forhold til fx højdeskræk, tandlægeskræk eller frygten for fugle kan det have en betydning for din generelle trivsel i dagligdagen. I Danmark anslås det at ca. 10- 15% af befolkningen lider af en fobi og specifikke dyrefobier er meget udbredte.

Jeg kunne ikke sige ordet edderkop – NU kan jeg fjerne en husedderkop!

”Jeg har, indtil jeg var i behandling hos Mikkel, lidt af araknofobi i en sådan grad, at jeg ikke har kunne hverken sige ordet ‘edderkop’ højt eller læse det på skrift uden at få ubehag i kroppen. Var der billeder af en edderkop i en bog, kunne det trigge et angstanfald, og så jeg en edderkop i fjernsynet, fik jeg med garanti et.

Forholdsvis kort tid efter forløbet fjernede jeg en ‘husedderkop’ selv. Det var ikke nemt, men jeg fik overvundet frygten og gik ikke i panik. Siden da har jeg fjernet en del uden problemer. Jeg har set både Ringenes Herre 3 og Harry Potter 2 med scenerne med edderkopperne uden at blive angst, begge hvilke jeg aldrig har kunne se før. Jeg følte mig helt tryg med Mikkel lige fra start, han pressede mig, men aldrig for meget, og jeg bestemte tempoet og havde kontrol. Han har, helt kliché-artigt (men klichéer bliver jo til af en grund), været en life-changer for mig.”

LOUISE 30 ÅR, CAND.MAG

Fobier kan være specifikke eller mere generelle

Hvad er en fobi? Det kan være alt fra frygten for edderkopper til frygten for at møde andre menneskeri. Fobier kan være enkle eller komplekse men overordnet inddeles de i tre kategorier
Specifik fobi

Den specifikke fobi er den mest enkle at behandle. Det er fobier for specifikke ting eller dyr. Det kan være dyr som fx edderkopper, slanger, hunde eller fugle, men flyskræk og tandlægeskræk høre også til i kategorien den specifikke fobi.
Socialfobi

Socialfobi er den næste kategori, og det er en af de fobier, som man kalder for en kompleks fobi. Socialfobi gør det svært for fobikeren at befinde sig i en social situation. Vedkommende frygter at blive ydmyget offentligt, og det værste, som denne kan forestille sig, er at skulle optræde i offentlighed med eksempelvis en tale eller en sang. Det kan også udmønte sig i en frygt for at blive gjort til grin på grund af tøjvalg eller en fremtrædende fysisk detalje som fx overvægt eller en stor næse.
Agorafobi

Agorafobi er den tredje og sidste kategori af fobier. Det er også en kompleks fobi. Ligesom socialfobi kan agorafobi forekomme i offentlige situationer. Fælles for agorafobikere er frygten for at befinde sig i en situation, som man ikke kan komme væk fra. Det kan vise sig, når fobikeren kører i bus eller rejser med fly, og i de værste tilfælde ender fobikeren med ikke at turde at forlade sit eget hjem. Fire ud af fem agorafobikere får med tiden pludselige angstanfald.

Kontakt os

Sådan reagerer din krop på din fobi

Mødet med det, som du har en fobi overfor, udløser typisk hjertebanken, hedeture og svimmelhed. Det ledsages ofte af en frygt for at miste kontrollen eller endda at miste livet. Nogle oplever desuden en følelse af uvirkelighed. De tror simpelthen ikke på, at det, de oplever lige nu, foregår i virkeligheden, men oplever det som noget de ser i en film eller gennemgår i et mareridt.

Fobier bliver udløst i amygdalaen

Ifølge neurovidenskaben bliver fobier udløst i vores amygdala. Amygdala er placeret i det område af hjernen, der kaldes hjernens tindingelap. Det er det område af hjernen, der håndterer vores frygt- og forsvarsreaktioner. Selvom det ikke er lykkedes videnskaben at komme med en forklaringen på, hvorfor det sker. Så kender videnskaben mange eksempler på mennesker, der har fået en skade på amygdala og efterfølgende har udviklet en lang række fobier som følge heraf

Fobier dannes ofte i barndommen

Fobier opstår typisk i barndommen, og langt de fleste opstår, inden barnet når 8-års alderen. Der er flere grunde til at fobier opstår. Ofte skyldes det, at barnet kommer ud for en mere eller mindre traumatiserende oplevelse. Men lige så ofte sker det at barnet kulturelt arve fobien fra en eller begge af sine forældre. I tilfælde af sociale fobier som angsten for andre mennesker eller frygten for at holde taler eller miste kontrol i en social sammenhæng, er det typisk en lidelse, som er opstået i teenageårene eller i tyverne.

Fobier er tillært og nye kommer til

Mennesket er født med frygt for visse ting f.eks højder, høje lyde og objekter, der bevæger sig imod os med høj hast, men det meste af det, der skræmmer os, tillært. Set i et evolutionært perspektiv giver det mening, og derfor bliver der konstant tilføjet nye fobier til de ca. 400 anerkendte fobier. Tilkomsten af ny teknologi har eksempelvis betydet, at man i dag kan lide af nomofobi, som er angsten for at være uden mobilsignal.

Læs mere om nogle ukendte fobier her!

Scroll to Top